Представяне на „Руската колонизация на Кавказ (1785 – 1864)“

Публикувана на: 03.06.2019
 Заповядайте на 6 юни 2019 г. от 18,00 ч. в Заседателна зала № 2 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” на представянето на монографията „Руската колонизация на Кавказ (1785 – 1864)“ от Цветелина Цветкова. Книгата е резултат от петгодишно проучване и е задълбочен анализ върху методите на руската колонизация. Познаването на историята на кавказката колонизация ще ни даде отговори на множество съвременни въпроси. По време на представянето думи за книгата ще каже Дарина Григорова. 
За изследването проф. Владимир Дегоев пише: „Книгата на д-р Цветкова е кавказоведски принос с терминологичното бягство на авторката от идеологизация на проблема, а подходът… е съобразен със спецификата на Кавказ като пъстро пространство от народи, култури и исторически образи, наследени от трите империи, с които граничи или неизбежно е част от някоя от тях: Османската, Персийската, Руската.“