Очаквайте по книжарниците монографията „Геоенергетиката в отношенията ЕС – Русия в началото на 21. век“ от Станислав Бачев

Публикувана на: 16.11.2018
 Очаквайте монографията „Геоенергетиката в отношенията ЕС – Русия в началото на 21. век“ от Станислав Бачев, която изследва деликатните взаимоотношения между страните от Европейския съюз и Русия, като не е пропусната ролята и намесата на САЩ в тези взаимоотношения. Авторът разглежда цветните революции в Украйна и Грузия, очертава разликата им от събития в Чехословакия и Полша от 1989 г., обговорено е мястото на Грузинско-руския конфликт от 2008 г. в енергийното противопоставяне между Москва и Вашингтон. Не на последно място монографията разглежда израстването и налагането на фигурата на Владимир Путин и политическата му роля в процесите в Русия и Европа от началото на 21. век. Монографията очертава стремежа към изместване на руското влияние в Европа и заместването му с американско, като целта е енергийното лидерство на САЩ.