Очаквайте "Субкултурната идентичтост: поглед отвътре навън" от Вихра Барова

Публикувана на: 05.10.2017

Доц. д-р Валентина Георгиева за книгата на Вихра Барова: „Монографията, представена от д-р Вихра Барова, е резултат от дългогодишни изследователски търсения на авторката в областта на субкултурните общности в България. Темата е разработвана от авторката в многобройни публикации досега, включително в реферирани чуждестранни издания, но едва в този ръкопис субкултурната общност е представена в цялостен и систематичен вид. Книгата на Вихра Барова е първото завършено монографично изследване на субкултура в България, осъществено от инсайдър – изследовател, който споделя ценностите и практиките на разглежданата група и представя свой аналитичен поглед пред по-широка аудитория. Това изследване ще събуди интереса както на специалисти, така и на широк кръг читатели, тъкмо заради особената перспектива на изследователя-инсайдър, който може да открои и популяризира специфичното знание, общностни практики и споделени ценности на субкултурната група.“