Ромите в социалното пространство

автор: Максим Мизов
заглавие: Ромите в социалното пространство
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 964-9536-77-7
Издател: Парадигма
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Първият том е реализиран в две части: „По друмищата на историята" и „Ромският етнопортрет". Вторият том също е съставен от две части: „Етнодемографски проблеми" и „Ромските организации".
Настоящата монография представя третия том от този изследователски труд, докато четвъртият том е посветен на „Циганите и комуникацията (вербални и невербални аспекти)".