Кратък терминологичен латино-български справочник

автор: Върбан Савов
заглавие: Кратък терминологичен латино-български справочник
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-326-163-5
Издател: Парадигма
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В справочника е дадена и кратка справка за четене на латинските букви, произношението на звуци, дифтонги и основни правила за поставяне на ударенията при произнасяне на съответния термин. Тези термини са дадени в единствено число на именителен падеж, след което е посочено окончанието в единствено число на родителен падеж, а така също и рода на съответното съществително име. В края на справочника ще намерите интересни изрази и афоризми в медицината.