Ендокринология на мъжката репродуктивна система

автор: Съставител - Филип Куманов
заглавие: Ендокринология на мъжката репродуктивна система
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-322-570-5
Издател: АИ „Проф. Марин Дринов"
цена: 42 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Авторите на монографията „Ендокринология на мъжката репродуктивна система" са изтъкнати специалисти от Германия, САЩ и България.
Този труд третира проблеми на мъжкото здраве и репродукция. Анализирани са обстойно клиничната картина и лечението на основните андрологични заболявания. Болестите са представени подробно и последователно по предложената през последните години нова класификация.
Разгледана е съвременната концепция за влиянието на отклоненията в телесното тегло и на оксидативния стрес върху половата хормонална ос и сперматогенезата. Специално внимание е отделено на пубертета и на т.нар. мъжки климактериум, както и на злоупотребата с хормонални препарати.