Управленски информационни системи в туризма

автор: Александър Геров
заглавие: Управленски информационни системи в туризма
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-535-536-3
Издател: НБУ
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Разглеждат се принципите на работа на информационните системи на локално, междуфирмено и глобално ниво и се засягат някои аспекти на информационното право, сигурността на информацията и характеристиките на информационното общество.
Уменията за подбор и управление на информационното осигуряване на хотели, ресторанти и съпътстващи туристически обекти и съоръжения са част от подготовката както на изпълнителски, така и на управленски кадри в туристически организации. Книгата е подходяща както за предприемачи в областта на туризма, така и за други браншове в сферата на услугите.