Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата

автор: Людмил Димитров
заглавие: Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-411-181-6
Издател: Факел
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Тази книга изследва генезиса, контекста и дискурса на ранната драматургия на А. П. Чехов в пълния й корпус от тринайсет завършени творби. Проследява се как знаменитият автор формира специфичното си мислене за театър, преди да напише своите четири късни канонични пиеси (от ,Найка" до „Вишнева градина"). За първи път на български език се публикуват и осем непревеждани досега негови кратки драматургични произведения.