Народната история между устност и писменост

автор: Цветелина Димитрова
заглавие: Народната история между устност и писменост
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-322-581-1
Издател: АИ „Проф. Марин Дринов"
цена: 9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Доспей, Самоковско, е селото, което се оказва обединител на „историческата памет" в региона, тъй като в неговото землище и символно пространство са разпространени наративите и за цар Иван Шишман и тези за отец Паисий Хилендарски. Проследен е вековният дебат между отделните селища, претенденти за родно място на хилендарския монах - гр. Банско, с. Кралев дол, Пернишко, и с. Доспей и взаимното адаптиране на версиите една с друга, както и с научноизследователските хипотези. Интерес представлява разликата между първоначално лансираните версии, както и историческия контекст, който ги провокира, и последвалото ги „обрастване" с материални и устни „свидетелства". От друга страна е любопитен процесът на институционализация от страна на държавата на отделните версии, организирането на възпоменателни тържества, чествания и полагане на паметници като знаци на материализирана памет.
В приложението към текста са поместени основната част от устните разкази, записани в с. Доспей и с. Райово, които се обнародват за първи път.