Идентичност и нормативност

автор: Христо Гьошев
заглавие: Идентичност и нормативност
Подзаглавие: Изследване върху философския редукционизъм на Дерек Парфит
година: 2013
ISBN: 978-954-535-774-9
Издател: НБУ
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Превеждайки ни през поредица от разсъждения върху нашето разбиране за „личност", включващи научни наблюдения над съзнанието, мисловни експерименти и разсъждения за човешкия морал и социалната справедливост, книгата проследява и предлага оценка на историческите предпоставки, интелектуалния път и теоретичната защита на редукционизма на Парфит, чиято цел е да ни помогне не само да изясним разбиранията си за личностите, но и да променим тези от тях, на които - точно защото самите ние сме личности - вярваме убедено, дори когато те са неоснователни или дори илюзорни.
Основният въпрос, на който книгата търси отговор в теорията на Парфит за личностите и отвъд нея, е, какви са и как могат да бъдат защитени основанията за промяна на нормативните интуиции и практики, ръководещи съвременните общества, в светлината на редукционизма и сродни на него теоретични схващания, според които днес е време да изоставим разбиранията си за човешкото съзнание като мореплавател, управляващ своя плавателен съд, тялото, приемайки заедно с това нужните практически следствия от подобна концептуална промяна.