Народният календар

автор: Томислав Дяков
заглавие: Народният календар
Подзаглавие: ПРАЗНИЦИ И ВЯРВАНИЯ НА БЪЛГАРИТЕ
година: 2013
ISBN: 078-954-07-3475-0
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата съдържа описания на повече от седемдесет празника, както и обяснение на обредността и произхода на отделни ритуални практики. Отбелязани са и по-важните имени дни - на съответната дата, заедно със значението на всяко име.
Календарът е предназначен както за ученици в началния и средния курс на обучение и техните преподаватели, така и за студенти и за по-широк кръг читатели, които се интересуват от българската култура.
За корицата са използвани снимки от експедициите за събиране на фолклорни и етноложки материали в България от 1995 до 2011 г.