Оптика

автор: Християн Стоянов
заглавие: Оптика
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2878-0
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента За работа с тази книга са напълно достатъчни знанията от основния курс по математичен анализ. Тематично материалът е разпределен в градация, заимствана от много други, утвърдени учебници по оптика. Той започва с основите на вълновите процеси, показани в светлината на класическата електродинамика, преминава през дефинициите и моделите на основните за оптиката явления -интерференция и дифракция, и се докосва до някои малко по-съвременни теми, опиращи се на теорията за кохерентността на светлинните полета и непосредствено свързаните с нея поляризационни свойства на светлината. Главите 9 и 10 са посветени на теорията на оптичното изобразяване, на фундаменталния проблем за оценка на качеството на изобразяване, както и на важното свойство разделителна способност на една оптична система - образотворна, спектрална, холографска или друга.