Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в Европейския съюз

автор: Георги Бърдаров
заглавие: Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в Европейския съюз
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-91068-9-3
Издател: Едикта
цена: 17 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Изследването е принос в културната география и е подходяща основа за прогнози, засягащи трансформациите на континенталното политическо пространство през XXI век. Актуалността на книгата е пряко свързана с националната идентичност и националната сигурност на фона на тежката демографска криза в България.
доц. д-р Марин Русев