За вселенските загадки и други размишления в диалози

автор: Ангел С. Стефанов
заглавие: За вселенските загадки и други размишления в диалози
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-326-178-9
Издател: Парадигма
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата е подходяща за всеки, който се интересува от темата за вселената, която е разработена във формата на философски диалози и размишления.
 „Квантовата механика е магия” и „За „Логическите парадокси” (Втори въображаем диалог със Сава Петров)” макар да са въображаеми диалози, твърденията, изразяващи позициите на този известен български философ, са точни цитати от негови трудове. Двата диалога „За вселенските загадки” и „Отново за вселенските загадки” са свързани по между си и се публикуват за
пръв път.
Професор Ангел Стефанов е специалист по философия на науката и е председател на секция “Философия на науката” в Института за философски изследвания на Българска академия на науките.