Моделни мембранни системи

автор: Росица Маринова, Филип Симеонов, Валери Кочев
заглавие: Моделни мембранни системи
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-326-174-1--
Издател: Парадигма
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Без съмнение, физикохимичните системи, имитиращи строежа и действието на нативните мембрани, изиграха изключително съществена роля за оформянето на модерните схващания за активната роля на липидите в регулацията на множество процеси на молекулно ниво. Структурата, свойствата и част от методите за изследване на тези моделни мембранни системи са обект на разглеждане в настоящата работа.