Цигани в Източна Европа

автор: Елена Марушиакова, Веселин Попов
заглавие: Цигани в Източна Европа
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-326-170-3
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Българското общество е вече преситено и преуморено от "ромската тема", която стана особено актуална (и съответно безпощадно експлоатирана) през последните години. Разчупването на масовите стереотипи, господстващи в науката и обществената практика, е възможно само ако е налице истинско познаване на техния обект (в случая "циганите"). Именно това е основната цел на предлаганато издание, което е ориентирано към студенти от различни специалности, както и към доста по-широк кръг читатели.