Външна политика на обединена Германия 1990–1998

автор: Тонка Костадинова
заглавие: Външна политика на обединена Германия 1990–1998
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-326-172-7
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Особено място е отделено на ролята на Германия като стълб на европейската интеграция, както и на възловата й позиция на медиатор между интересите на САЩ и Русия в процеса на източното разширяване на НАТО. Книгата е предназначена за широк кръг от читатели, научни работници, студенти и специалисти с интереси към развитието на съвременните международни отношения и Германия.