Византия - позната и непозната

автор: Тома Томов
заглавие: Византия - позната и непозната
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-535-674-4
Издател: НБУ
цена: 35 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Жителите на империята - гърци, сирийци, арменци, славяни, копти и др. - се нарекли „ромеи", подчертавайки по този начин приемствеността с древноримските традиции. Християнството сплотило разнородните народности, а гръцкият език, считан за държавен, придал дълбочина и образност на литературните творения на византийците. С пищните и тържествените църковни  служби и императорски приеми Византия засенчила източните владетелски дворове.