Граматика на идентичността: за развитието на думата atmàn в индоарииските езици

автор: Гергана Русева
заглавие: Граматика на идентичността: за развитието на думата atmàn в индоарииските езици
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-92863-1-1
Издател: Изток-Запад
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Монографията „Граматика на идентичността: за развитието на думата atmàn в индоарииските езици" разглежда развитието на лексемата на всички равнища на езика за цялата досегашна история на индоарииските езици, като поставя акцент върху древния период. Изследването позволява да бъдат реконструирани първичните слоеве на концепта atmàn и въз основа на различни контексти, свързани с дъха, със съня и смъртта, с пътешествието на духа (душата) по време на сън или в смъртта, със състоянията на съзнанието, с търсенето на собствената идентичност.