Именната синтагма в хинди и в българския език

автор: Валентина Тодорова-Маринова
заглавие: Именната синтагма в хинди и в българския език
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-90565-9-4
Издател: Изток-Запад
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Изследването е отговор на императивите на съвременната приложна лингвистика и представя детайлна контрастивнолингвистична аргументация на използвани в практиката на обучението по двата езика подходи и стратегии. Разработката, неотделимо свързана с цялостния университетски курс на обучение по практически хинди за начинаещи и за напреднали, представя и някои общотеоретични езикови постановки, както и въпроси на методиката на обучението по съвременен хинди като чужд.