Григор Пърличев и братя Миладинови

автор: Наум Кайчев - съставител
заглавие: Григор Пърличев и братя Миладинови
Подзаглавие: нови изследвания и прочити
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3296-1
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Отделните текстове очертават неизвестни аспекти от поемите „Серда-рят", „Скендербей" и останалото творчество на Григор Пърличев, предлагат различно негово място в цялостната интелектуална схема на Българското възраждане. Разкриват нови моменти от живота и дейността на Братя Миладинови, особено за отношението към тях в Хърватия. Специален акцент е поставен върху възприемането на тримата възрожденци в Република Македония и стремежа към премълчаване на българското историческо наследство.