Принудителният труд в България (1941–1962)

автор: Ана Лулева, Евгения Троева, Петър Петров
заглавие: Принудителният труд в България (1941–1962)
Подзаглавие: Спомени на свидетели
година: 2012
ISBN: 978-954-322-487-6
Издател: АИ „Проф. Марин Дринов“
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Изследвани са доминантните мотиви и образци на самопредставяне в спомените, институционалните и политическите актьори, участващи в конструирането на културите на памет и съответно общностите на памет, приписваните значения и промяната им във времето в различните контексти и политики на памет (социализъм и постсоциализъм).