Съвременни методи и подходи в лексикографската практика

автор: сборник
заглавие: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-323-923-8
Издател: Авангард Прима
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Сборникът „Съвременни методи и подходи в лексико-графската практика" съдържа студии и статии, посветени на актуални проблеми на съвременната лексикография. Той е резултат от дългогодишното сътрудничество между академичните лексикографски звена в България и Чехия.