На изток от Драгоман

автор: Катя Исса
заглавие: На изток от Драгоман
Подзаглавие: 15 въпроса за българския език
година: 2012
ISBN: 954-8305-17-4
Издател: 3нак'94
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Авторката на книгата е потърсила интересен подход за израз на своето кредо. Тя се обръща към 15 изявени радетели за културна българска реч и им задава 15 въпроса. Едни от отговорите в тази анкета са пространни, други - лаконични. Еднословните отговори свидетелстват не толкова за незаинтересованост, колкото за преду-беденост, че каквото и да се каже, нещата няма да се променят. Има натрупана умора в тези труженици на перото и словото, защото всеки един от тях е вдигал глас в защита на родното слово, но малцина са им откликвали.