Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство

автор: Владимир Димитров
заглавие: Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-535-680-3
Издател: НБУ
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Какво представлява тази зографска фамилия Минови? Какви са нейните заслуги за развитието на нашата църковна стенопис? Защо изобщо тези зографи заслужават внимание? Те не са сред водещите майстори като Захарий Зограф, Тома Вишанов, Христо Димитров и др., нито са свързани с водещите тенденции във възрожденското изкуство. Изписаните от тях църкви се намират в Югозападна България, датират от 80-90-те години на XIX век. Това са провинциални енорийски църкви, издигнати и изписани по поръчка на местните жители, често изброени като ктитори в дарителските надписи.