Икономическа статистика

автор: Недка Кирилова Гатева
заглавие: Икономическа статистика
Подзаглавие:
година: 2012 Не е налична в момента
ISBN: 978-954-326-161-1
Издател: Парадигма
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Предлаганият учебник има две предназначения. Първо, да служи на студентите като помагало за изучаване на икономическата статистика. Второ, като справочник за икономисти, социолози, бизнесмени и др., които проявяват интерес към статистическата информация за процесите в икономиката, за съдържанието на икономическите показатели и за методите, чрез които те се получават.