Циганите евангелисти в България

автор: Магдалена Славкова
заглавие: Циганите евангелисти в България
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-326-068-3
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Подходът на изследването е етнографски. Той започва с историята на евангелизацията сред циганите, представя Циганската църква като институция за общността на покръстените и форма на самоуправление. Описани са тяхното ежедневие, материална и духовна култура.