За конституцията на Европа

автор: Юрген Хабермас
заглавие: За конституцията на Европа
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978 954 587161 0
Издател: Критика и хуманизъм
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Един от най-легендарните съвременни философи прочиства път за мислене на транснационализирането на демокрацията Той предстабя процеса на европейско обединяване като взаимодействие на юрифициране и цивилизоване на държавната власт.
Хабермас апелира към политиците да заменят онзи тип далечен за всеки от нас европейски проект, който досега е бил управляван от елити и при закрити врата, с неформалния модус на една шумно аргументираща борба на мнения сред широката публичност.
Като въведение към предложенията на Хабермас за (ре)конституция на Европа в тази книга е представен важен текст върху понятието за достойнство в контекста на човешките права, както и три други изяви на Хабермас около кризата, зад която стои всъщност криза на политическата менталност.