Министрите - тяхната роля и тяхната власт в парламентарната монархия

автор: Стефан Баламезов
заглавие: Министрите - тяхната роля и тяхната власт в парламентарната монархия
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3037-0
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента По въпроса за националната форма на управление Стефан Баламезов заема ясна и не-двусмислена позиция: „България е една парламентарна монархия, защото политическата отговорност е предвиде-на изрично В член 153 от Конституцията"38. Народното представителство си е извоювало правото да контролира пранителствената дейност, да обсъжда нейната целесъобразност, да бламира кабинета. Министрите са длъжни да давнат обяснения по интерпелациите на народното представителство, носят солидарна отговорност за провежданата обща политика и остават на власт до-тогава, докато се ползват с доверието и подкрепата на парламента.