Принципи на парламентарното управление

автор: Георги Близнашки
заглавие: Принципи на парламентарното управление
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2613-7
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В изследването на принципите на парламентарното управление се преплитат историята на парламентаризма, от една страна, и съвременната конституционна теория и практика, от друга. Във всички случаи обаче интересът към миналото на парламентаризма се мотивира и обуславя не само и не толкова от необходимостта да се проследи неговата еволюция през вековете, колкото от стремежа да се изведат отделни поуки и да се очертаят евентуални тенденции в развитието, т.е. той е неразделна част от загрижеността за бъдещето на демократичния политически процес в България.