Парламентарното управление в България

автор: Георги Близнашки
заглавие: Парламентарното управление в България
Подзаглавие:
година: 10
ISBN: 978-954-07-2855-1
Издател: УИ „СВ. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Този сборник от академични статии и студии е насочен както към студентите, така и към пo-широката обществена аудитория, която запазва своя жив и неподправен интерес към актуалните проблеми на парламентарната демокрация в България.