Политически институции

автор: Жак Шевалие
заглавие: Политически институции
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3067-7
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Отправна точка в неговото изследване е разбирането за институциите като за социални факти, които са вписани трайно във времето, наподобяват „обективна" или „естествена" реалност и живеят като такива чрез индивидите. Институциите имат история, тъй като те се създават от хората, но следите на този произод са се изличили. Институционализирането е светът, чрез който социалните практики, развили се в отговор на отделни проблеми, придобиват трайност в редица специфични правила. По въпроса за процеса на институционализиране Жак Шевалие се позовава на класическия труд на американците Питър Бъргър и Томас Лукман „Социалното конструиране на реалността".