България и българите в представите на византийците (VII–XIV век)

автор: Петър Ангелов
заглавие: България и българите в представите на византийците (VII–XIV век)
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-326-152-9
Издател: Парадигма
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Възприетият изследователски подход неизбежно изисква връщането, при това нееднократно, към едни и същи събития и личности от средновековното минало. Налага се и анализирането по няколко пъти на даден източник, но от различен ъгъл, в зависимост от пластовете информация, които съдържа.