Средновековната българска дипломация

автор: Петър Ангелов
заглавие: Средновековната българска дипломация
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-326-144-4
Издател: Парадигма
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
Възникването на дипломацията е продължителен процес, чиито корени откриваме в зората на човешката цивилизация. Установено е, че още в първобитните общества постепенно се наложили специфични средства и пътища за мирно регулиране на междуплеменните отношения. Това станало възможно благодарение на съществуващите сходства, както в общественото развитие, така и в обичаите и сакралното право на отделните етноси. С развитието на човешката цивилизация дипломацията непрекъснато променя. Важно значение има и появата на писмеността, която допринесла за усъвършенстването на дипломатическата практика и улеснила контактите между отделните страни.