Критика на думите - петдесет и две неделни проповеди

автор: Карел Чапек
заглавие: Критика на думите - петдесет и две неделни проповеди
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-535-643-8
Издател: НБУ
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Съществува критика на книгите и един бог знае дали това е добро или зло; сигурно е само едно - че от нея много често боли и че трябва да имаш наистина много търпелив дух, та когато някой те удари по едната книга, да му подложиш и другата.
Книгата се пише трудно, но думата лесно се изплъзва от устата; книгата е твоя, но думата принадлежи на всички; затова критиката на думите, макар и да не е голямо добро, поне няма да причини зло никому.
Уводна бележка на Карел Чапек към журналното издание на "Критика на думите" от 06.01.1918 г.