Магарето на Минерва

автор: Ясен Захариев
заглавие: Магарето на Минерва
Подзаглавие: Преобразувания в българската философска традиция от Възраждането до края на XX век
година: 2011
ISBN: 978-954-535-644-5
Издател: НБУ
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента От средата на XX век съществува дебат относно предмета на историята на философията в България, който продължава и до днес. Той е важен и определящ историко-философските изследвания, както и следващите от тях оценки. Задълбочен анализ на този дебат, както и на използваните методи в различните изследвания по въпроса, досега не е правен и такъв може да се открие в първата част на книгата. След анализа на метода тя се занимава с различните аспекти от философията в България и нейното развитие.