Недописани страници към историята на българския книжовен език

автор: Диана Иванова
заглавие: Недописани страници към историята на българския книжовен език
Подзаглавие: І част
година: 2008
ISBN: 978-954-423-442-3
Издател: УИ „Паисий Хилендарски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата представлява първата част от замислената от авторката поредица от учебни помагала по историческа лингвистика. Тя съдържа авторски проучвания, извършени през последното десетилетие, които се отнасят към проблеми от историята на новобългарския книжовен език, недостатъчно разработени и описани в специализираната литература.