Българо-английски речник

автор: Майя Пенчева, Александра Багашева
заглавие: Българо-английски речник
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-02-0320-1
Издател: Наука и изкуство
цена: 45 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Речникът съдържа над 145 000 думи, значения, словосъчетания, фразеологични единици, идиоми, пословици и поговорки. Английските съответствия са неколкократно повече (около 410 000), като в много случаи на една българска речникова единица съответстват повече от 20 английски думи и фрази.
Всяка речникова статия съдържа подробна схема на значенията и информация за граматичните форми, синтактични структури, съчетаемост, жанрови особености, устойчиви съчетания и пр. Думите са подредени по азбучен ред, като омонимите представляват отделни речникови статии. Те са разграничени чрез малки арабски цифри. Структурата и съдържанието на речника позволяват той да се използва от хора с различно ниво на владеене на английски език и с различни интереси.