Св. Климент Охридски

автор: Илия Илиев
заглавие: Св. Климент Охридски
Подзаглавие: живот и дело
година: 2010
ISBN: 978-954-91983-5-5
Издател: Българско историческо наследство
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В първа глава са анализирани изворите, послужили за основа на изследването, както и досегашните постижения на българските и чуждестранните учени по темата. Втора глава представлява най-пълният правен досега очерк за живота и делото на свети Климент - от неговото рождение до края на дните му през далечната 916 г. В трета глава са анализирани творческите постижения и книжовното наследство на великия просветител в различните жанрове на старобългарската литература, в повечето от които той се оказва първопроходник. Като приложения са публикувани пълни преводи на двата фундаментални писмени извора за живота и делото на Климент Охридски - неговото пространно житие, дело на охридския архиепископ от XI в. Теофилакт Български, и краткото животоописание на светеца, написано през тринадесетото столетие от друг мастит предстоятел на охридската архиепископска катедра - Димитър Хоматиан.