Речник на новите думи

автор: Емилия Пернишка, Диана Благоева, Сия Колковска
заглавие: Речник на новите думи
Подзаглавие: (от края на XХ и първото десетилетие на XXI в.)
година: 2010
ISBN: 978-954-02-0322-5
Издател: Наука и изкуство
цена: 29 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента През изминалите близо 10 години след издаването на Речника на новите думи и значения (2001 г.) в българския обществено-политически, икономически, технически, спортен и културен живот започнаха да се употребяват стотици съвсем нови лексикални средства. Това са както думи, така и сложни термини или фразеологизми, част от които са заети (главно от английски език, по-рядко от немски, италиански, арабски, японски и др.). Тяхното значение, нерядко също изговорът и правописът им са неясни за широката българска общественост.
Повечето от заетите лексикални единици претърпяват фонетична, морфологична и семантична адаптация в системата на българския език и се утвърждават като необходими изразни средства в специалната (терминологичната) или битовата сфера. Заедно с това те нерядко стават основа за образуване на домашна почва на нови производни думи, нови сложни термини и др. Някои от заетите речникови единици биват калкирани (напр. антиейджинг със синоними калки антистареене, противостареене). Всички тези процеси свидетелстват както за активната употреба на част от новонавлязлата лексика и нейната интеграция в езиковата система, така и за жизнеността и съпротивителните възможности на българския език да приспособява чуждите елементи, да се обогатява със синонимни средства за различни комуникативни цели.