Български тълковен речник

автор: Л. Андрейчин, А. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков
заглавие: Български тълковен речник
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-02-0156-6
Издател: Наука и изкуство
цена: 35 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Издаден за пръв път през 1955 г. и преиздаван с „някои поправки и допълнения" през 1963 и 1973, този единствен засега еднотомен наръчен речник на българския език беше вече в много отношения твърде остарял и в досегашния си вид не можеше повече да изпълнява достатъчно задоволително ролята си на основен и най-лесно достъпен справочник за формата, значението, употребата и произхода на думите. Това наложи преиздаването му със значителни допълнения и поправки.
Словникът на речника е обогатен с голям брой нови думи, дошли отвън или възникнали в процеса на развитието на езика и настанили се трайно в него през последните двайсетина и повече години. Включени са допълнително и много нови значения и фразеологични съчетания. В същото време от речника са отпаднали не малко подчертано редки, остарели и диалектни думи, чието присъствие в лексикалната система на езика и в речта на съвременния българин не е достатъчно убедително.