Руско-български бизнес речник

автор: Гочо Гочев, Сийка Гочева
заглавие: Руско-български бизнес речник
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-02-0317-1
Издател: НАУКА И ИЗКУСТВО
цена: 28 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Речникът е предназначен както за практическа преводаческа работа, така и за обучение на специалисти преводачи. Ще бъде полезен справочник и в деловите контакти на бизнесмените и специалистите, работещи в областта на външната търговия и външноикономическите връзки, икономиката, финансите, кредита и счетоводството, банковото и данъчното дело, инвестициите, фирменото управление. Би могъл да служи и като източник на материал за съпоставителни изследвания.