Политическите игри с външния дълг

автор: Мартин Иванов
заглавие: Политическите игри с външния дълг
Подзаглавие: Български сюжети на стопански кризи и възход 1929 -1934
година: 2001
ISBN: 954 - 9659 -19 - 4
Издател: Златю Бояджиев
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Общественият дебат по проблемите на икономическата политика през 30-те години е особено съдържателен и бурен. Както отбелязва много удачно М Иванов, стопанската терминология завладява обществото, то напълно се икономизира под влияние на кризата, а "ритъмът на политическия живот започва да се определя от приближаването на поредния падеж: на външния дълг, от лиспсата на средства за изплащане на поредната заплата..." (Увод). След затихването на кризата тя продължава да съсредоточава вниманието, като през десетилетието последвало Депресията се натрупва значителна книжнина по въпроса, придобила все по-изразен "исторически " оттенък.