На везните на Иов

автор: Лев Шестов
заглавие: На везните на Иов
Подзаглавие: Том 2
година: 2004
ISBN: 954-07-1942-9 (т. 2)
Издател: З. СТОЯНОВ, УИ "Св.Кл. Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Наистина не е възможно обяснението на дадена философия само с личното битие на философа - такова обяснение винаги ще съдържа огромен риск. Но ако не само личната биография на Шестов, принуден да изпитва всевъзможни насилия, но и колективната биография на руската философия в продължение на десетилетия и векове също се е създавала в борба с десетилетния и вековен деспотизъм, тогава едва ли ще остане необяснимо защо свободната мисъл, търсеща свободата на литературната изява, е съдържание и форма на философията на Лев Шестов.