Писма до един провинциал

автор: Блез Паскал
заглавие: Писма до един провинциал
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-739-569-6
Издател: З. СТОЯНОВ, УИ "Св.Кл. Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента През 1656 и 1657 г., тоест, когато е на 33-34 години, Паскал написва и публикува без име или под псевдонима Луи дьо Монталт своите "Писма до един провинциал". Още последова-телното им печатане в продължение на точно четиринадесет месеца предизвиква истинска сензация. "Писма до един провинциал" се печатат нелегално - в една мелница, където шумът на Водата заглушава шума на печатарската машина -със специално бързосъхнещо мастило, отпечатаните или преписваните на ръка екземпляри се разпространяват така конспиративно, че въпреки усилията на полицията и на йезуитите името на автора им остава скрито толкова време, колкото е било необходимо за неговата сигурност. През 1657 г. "Писмата" излизат в отделно издание, а две години по-късно се появява и последното поправено от автора издание. Няколко издания претърпява и преводът им на латински (езикът на науката от онова време), както и появилият се само месеци след първото френско издание английски превод.
Огромният успех на "Писмата" на Паскал са само едната страна на тяхната литературна биография. А другата е, че още през 1657 г. те са осъдени от папа Александър VII и включени в списъка на забранените книги като съдържащи янсе-нистка ерес. В Париж Луи XIV разпорежда тяхното изследване от комисия, която установява, че съдържат оскърбления към папата, епископите, краля, министрите, Парижкия факултет и религиозните постановления. На това основание "Писма до един провинциал" са осъдени на публично изгаряне от палача.
Исак Паси