Наследството на Европа

автор: Ханс-Георг Гадамер
заглавие: Наследството на Европа
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-587-138-2
Издател: КХ
цена: 12 лв.




Транспортните разходи са за сметка на клиента Да вземем на първо място многоезичието на Европа. В него другият в своята другост, съвсем се е приближил до нас. Същевременно това съседство на другия при цялата му другост е опосредено. Другото на съседа не е просто другост, която може да бъде избегната свенливо. То е и другост, която ни подканя и води до срещата ни със самите себе си. Всички ние сме други и всички сме самите себе си. Можем да приложим това в съвременната ситуация. В Европа дълго сме се учили да го правим и то не само благодарение на чудесния начин, по който светът е овладян от ес-тествознанието, чиито европейски корени световната цивилизация не може да отрече. Онова, което ни удържа заедно, е и съжителството между различни култури и езици, религии и вероизповедания.