Режими на историчност

автор: Франсоа Артог
заглавие: Режими на историчност
Подзаглавие: Презентизъм и изживявания на времето
година:
ISBN: 978-954-535-479-3
Издател: НБУ
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Няколко думи относно българския превод на тази книга. Добре известно е, че да се преведе книга е много повече от това да положиш дадено писмено произведение от един в друг език; става дума за културна транслация, за пренасяне на духовен производ, създаде във и за една вселена, на езика и в разбиранията на друга вселена. В този смисъл преводът на "Режими на историчност" представи двойна трудност: от една страна, изключително широкият времеви обхват поставя на изпитание обичайната за историка специализация по периоди. Това наложи внасяне на допълнителни обяснения под формата на бележки под линия, в оделна система. От друга страна, с привличането на множество трудове, които не са исторически или исто-риопис в тесния смисъл на думата - и които много читатели биха свързали по-скоро с 'литературата' (belles lettres) или с древността - от преводача се изискваше експертиза едновременно на историк (най-вече на античник), антрополог и филолог. Особена трудност дойде от използването на автора, в качеството на 'извор' за избрана историографска операция, на произведения, на които не сме свикнали да гледаме като на исторически извор в собствения смисъл на тази дума: такива са анализираните текстове на Шатобриан, на Токвил и редица есета на пътешественици, както и текстове на хуманисти като Петрарка или Поджо Брачолини.