Икономика на туристическата фирма

автор: Марин Нешков, Велина Казанджиева
заглавие: Икономика на туристическата фирма
Подзаглавие:
година:
ISBN: 978-954-535-480-9
Издател: НБУ
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Потенциалните възможности на туризма за реализиране на значими икономически и социални ефекти, за подпомагане на икономическия растеж и създаване на нови работни места го прави все по предпочитана и привлекателна сфера за инвестиции и приоритетно направление в политиката на различните структури от публичния и частния сектор. Все повече стопански субекти насочват интересите и вниманието си към него. У нас в периода на преход от централно регулирано към пазарноориентирано стопанство туристическият сектор се превръща в основна стопанска алтернатива за противодействие на отрицателните последици, съпътстващи този преход. Нови предизвикателства към него отправя и членството на нашата страна в Европейския съюз. Всичко това определя и нарастването на потребността от специфични знания за туризма и за управлението на туристическата дейност в частност.