Хотелиерство и ресторантьорство

автор: Братой Копринаров
заглавие: Хотелиерство и ресторантьорство
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-577-308-1
Издател: УИ "Епископ Константин Преславск
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Целта на настоящото издание е да получите основни знания относно съдържанието, характеристиките и специфичните особености на съвременното хотелиерство и ресторантьор-ство, относно съвременните методи за тяхното управление и ефективност, както и да можете успешно да се справяте с проблемите, свързани с повишаване качеството на предлаганите хотелиерски и ресторантьорски услуги.
Учебното пособие безспорно не изчерпва всички въпроси и проблеми на ресторантьорството и хотелиерството, но то представлява своеобразен "мост" към овладяването на тази интересна, но и сложна проблематика.