Екскурзоводство

автор: Велико Велинов, Милена Стоянова
заглавие: Екскурзоводство
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 954-577-184-4
Издател: УИ Епископ Константин Преславски
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В много трудове, статии и доклади от началото на XX век на редица педагози се препоръчва използването на екскурзиите като една действена форма на образование и културно-просветна работа. Особено място им се отрежда в областта на научно-техническата подготовка и в повишаването на квалификацията. В самото начало екскурзиите били организирани като градски, музейни или са целели запознаване със забележителностите в крайградските райони. С течение на времето тематиката и маршрутите на екскурзиите се разширявали като обхващали цели държави.
Б. Е. Райков в книгата си "Методика и техника на екскурзиите" още през 1930 г. дава по-сложно и пълно определение на екскурзиите: "Далеч не всички разходки могат да се нарекат "екскурзия", тъй като не всяка екскурзия е разходка". Според него признаците на екскурзиите са следните: всяко екскурзионно проучване е познавателна работа, която е свързана с предвиждането и изучаването на пространството; всяка екскурзия включва в себе си моторни елементи; помежду си екскурзиите и другите физически упражнения извън училищата се различават по това, че екскурзията е свързана с познавателната работа и е процес на умствения труд в особена външна обстановка, и е с особена емоционална нагласа.
Втори важен признак на екскурзията е огледът на екскурзионните обекти, които могат да бъдат изучени само на мястото, на което се намират.